Bun venit pe Euro Kid

Grădinița și Școala Primară Euro kid și-a propus educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii, asigurarea unui act educaţional de performanţă care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, precum și integrarea copiilor cu crințe speciale, în sistemul de învățământ.

GALERIE

Legătura permanentă cu interiorul şi exteriorul unităţii şcolare face ca familia, comunitatea şi alte instituţii să fie implicate intrinsec în educaţie.

Despre noi

Cine suntem noi?

  • gradiniță și școala performantă apreciată de școala ocupantă a primului loc din cartier și de părinți, fapt demonstrat de numărul mare de solicitări la înscriere;
  • suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de perfecționare, bazată pe valori morale fundamentale, dragoste pentru copii, pentru viitorul acestora;
  • suntem copiii care ne pregătim cu entuziasm și perseverență pentru școală și viață;
  • suntem consecvenți în a acționa cu dăruire profesională și corectitudine;
  • suntem noi, Grădinița și Școala Primară EURO KID din Iași

Ce oferim noi?

  • oferim în continuare educaţia bunului simţ, frumosul și adevărul ;
  • oferim o instituție spațioasă și amenajată specific;
  • oferim o educație modernă, adaptată programului psiho-educațional personalizat pentru fiecare copil.
  • oferim direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus.
  • oferim un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: prescolarii,elevi, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.

Ce spun elevii nostri?

Noutati si evenimente